การควบคุมมาตรฐานและจรรยาบรรณการประกอบวิชาชีพ

            สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์กำกับดูแลและยกระดับมาตรฐานคุณภาพผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ด้านความรู้ ทักษะ การปฏิบัติงาน ที่มีระบบ หลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพทางสากล มีการประเมินมาตรฐานและคุณภาพการทำงานอย่างโปร่งใส เพื่อประโยชน์ต่อประชาชนผู้ใช้บริการ  โดยคำนึงถึงหลักจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ที่เคารพศักดิ์ศรีและความเป็นมนุษย์ อย่างไม่เลือกปฏิบัติ ไม่มีอคติต่อประชาชนผู้ใช้บริการ

อ่านแล้ว 3257 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วันจันทร์, 17 มีนาคม 2557 05:26
ให้คะแนนบทความนี้
(0 ผู้ให้คะแนน)
อ.สมศักดิ์ นัคลาจารย์

อ.สมศักดิ์ นัคลาจารย์

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
18/18 ถ.บางนา-ตราด กม.18
ต.บางโฉลง อ.บาพลี
จ.สมุทรปราการ
10540

เว็บไซต์: facebook.com/paewsak
ลงทะเบียนเข้าเว็บก่อนแสดงความเห็น

หมวดหมู่ข้อมูล

เนื้อหา/ข้อมูล/บทความ