รายชื่อผู้ต่ออายุใบอนุญาต (ข้อมูลวันที่ 15 สิงหาคม 2559)

15 ส.ค. 2559 นำขึ้นเว็บ โดย

         

         ที่ปรึกษากฎหมายของสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ได้แนะนำให้ประกาศรายชื่อผู้ยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต เพื่อใช้ในการสมัครเลือกและเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ เนื่องจากการต่ออายุใบอนุญาตจะต้องนำเข้าสู่การรับรองของกรรมการสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ จึงจะสามารถจัดทำใบอนุญาตส่งให้แก่ผู้ยื่นได้

          โดยตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2559 มีผู้ยื่นคำขอที่มีเอกสารหลักฐานครบถ้วนจำนวน 63 คน ส่วนผู้ที่เอกสารหลักฐานยังไม่ครบถ้วน กรุณาส่งมาเอกสารเพิ่มเติม ซึ่งจะมีประกาศรายชื่อเพิ่มเติมในรอบถัดไป

 

ดาวน์โหลดรายชื่อได้ที่นี่

 

อ่านข้อมูลอัพเดทรายชื่อของผู้ต่ออายุใบอนุญาตเพิ่มเติม ณ วันที่ 26 สิงหาคม ได้ที่นี่

 

 

อ่านแล้ว 2601 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วันศุกร์, 26 สิงหาคม 2559 17:41
ให้คะแนนบทความนี้
(0 ผู้ให้คะแนน)
ลงทะเบียนเข้าเว็บก่อนแสดงความเห็น

หมวดหมู่ข้อมูล

เนื้อหา/ข้อมูล/บทความ