งานทะเบียนสมาชิกและการต่อใบอนุญาตของสมาชิกสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ปรกอบด้วย

     1) ข้อบังคับ ประกาศ ระเบียบ กฎเกณฑ์ เกี่ยวกับทะเบียนและการต่อใบอนุญาต
     2) บัตรสมาชิก (ต่ออายุ/ชำรุด/เสียหาย)
     3) ต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
     4) ต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (กรณีหมดอายุ)
     5) ใบแทนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (กรณีชำรุดและสูญหาย)
     6) แก้ไขใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (กรณีเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล)
     7) แปลใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
     8) การขอตรวจสอบสถานภาพของผู้ประกอบวิชาชีพ

อ่านแล้ว 4076 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วันพฤหัสบดี, 03 เมษายน 2557 11:09
ให้คะแนนบทความนี้
(2 ผู้ให้คะแนน)
อ.สมศักดิ์ นัคลาจารย์

อ.สมศักดิ์ นัคลาจารย์

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
18/18 ถ.บางนา-ตราด กม.18
ต.บางโฉลง อ.บาพลี
จ.สมุทรปราการ
10540

เว็บไซต์: facebook.com/paewsak

3 ความเห็น

ลงทะเบียนเข้าเว็บก่อนแสดงความเห็น

หมวดหมู่ข้อมูล

เนื้อหา/ข้อมูล/บทความ