จุฑามาศ ถวัลย์วาณิชกุล

จุฑามาศ ถวัลย์วาณิชกุล

ขอเชิญท่านสมาชิกฯ ทุกท่าน ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างมาตรฐานการให้บริการของผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ (ภายในวันที่ 30 มิ.ย. 2562)


ได้ที่ https://forms.gle/EpZUMkRezjvDRwgz7

 

ดาวน์โหลด ร่างมาตรฐานฯ http://bit.ly/2K1L9ob

 

ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมให้ความคิดเห็นค่ะ

 

ประกาศรับสมัคร การสอบสุนทรียสนทนา และสอบ case review เพื่อการขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาต

 

สำหรับผู้ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ก่อน 6 มิ.ย. 2556


กำหนดส่งเอกสาร ภายในวันที่ 5 ก.ค.2562 และสอบวันที่ 19-20 ก.ค. 2562

 

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://bit.ly/2JXCumI

 

*สอบสุนทรียสนทนา เฉพาะผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคมสงเคราะห์เท่านั้น สำหรับผู้ที่ไม่ใช่ผู้ทรงคุณวุฒิ ให้สมัครสอบ case review ค่ะ*

 

 

 

ประกาศรับสมัครอบรมพัฒนาศักยภาพการนิเทศงานสังคมสงเคราะห์ค่ะ
ผู้สนใจส่งชื่อ-สกุล และหน่วยงานของท่าน มาทางอีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันที่ 14 มิถุนายน 2562
จะมีการประกาศรายชื่อของท่านภายในวันที่ 17 มิถุนายน 2562 ค่ะ

 

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมนิเทศงานไทย-อเมริกา วันที่ 25-26 มิถุนายน 2562
http://bit.ly/2WRnqt3
การชำระค่าลงทะเบียน
โอนเงินชำระค่าลงทะเบียน คนละ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ได้ที่
ชื่อบัญชี สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ เลขที่บัญชี 021-0-15582-5 ธนาคารกรุงไทย สาขาสะพานขาว
ภายในวันที่ 21 มิถุนายน 2562 และส่งรูปใบโอนเงินมายังอีเมลสภา This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
พิมพ์หัวข้ออีเมล “ค่าลงทะเบียนอบรมนิเทศงานฯ ของ ....(ระบุชื่อ-สกุลของท่าน)....”