การประชุมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการดำเนินงานของสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์สัญจร 4 ภาค

 

          สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ได้จัดการประชุมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการดำเนินงานของสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ขึ้นในแต่ละภูมิภาค โดยมีเป้าหมายสำคัญ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ เจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้เกี่ยวข้อง ตลอดจนประชาชนทั่วไป มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พร้อมทั้งเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทบาทภาระหน้าที่ของสภาวิชาชีพให้เป็นที่รู้จัก โดยกำหนดจัดการประชุมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการดำเนินงานของสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ในแต่ละภาคดังนี้

 

รุ่นที่ ๑ วันที่ ๒๑ - ๒๒ เมษายน ๒๕๕๙       ภาคใต้ โรงแรมพาราไดซ์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

รุ่นที่ ๒ วันที่ ๑๘ – ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙    ภาคกลาง โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลซ กรุงเทพมหานคร

รุ่นที่ ๓ วันที่ ๖ – ๗ มิถุนายน ๒๕๕๙         ภาคเหนือ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ 

รุ่นที่ ๔ วันที่ ๒๐ – ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น

                                                      มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย   วิทยาเขตอีสาน

 

 

ท่านใดที่สนใจเข้าร่วม

 โปรดคลิกดาวน์โหลดเอกสารตอบรับการเข้าร่วมที่นี่

(มี โครงการ กำหนดการ และแบบตอบรับ)

 

และ

 

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยายสภาสัญจร 4 ภาค ได้ที่นี่

 

 

อ่านแล้ว 4062 ครั้ง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วันพฤหัสบดี, 23 มิถุนายน 2559 11:15
ให้คะแนนบทความนี้
(0 ผู้ให้คะแนน)
ลงทะเบียนเข้าเว็บก่อนแสดงความเห็น