รายชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตฯ

หมวด: เกี่ยวกับเรา เผยแพร่เมื่อ 18 เมษายน 2561
นำขึ้นเว็บ โดย จุฑามาศ ถวัลย์วาณิชกุล ฮิต: 3433

รายชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตจากที่ประชุม

คณะกรรมการสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

 

ที่ประชุมกรรมการฯครั้งที่ 1/2561

วันที่ 31 มกราคม 2561

 

  • รายชื่อผู้ได้รับอนุมัติการขึ้นทะเบียน(ใบอนุญาตใหม่) >> goo.gl/8QZv34
  • รายชื่อผู้ได้รับอนุมัติการต่อ/เปลี่ยนใบอนุญาต (ต่ออายุใบอนุญาตเดิม) >> goo.gl/kfubB3

ที่ประชุมกรรมการฯครั้งที่ 2/2561

วันที่ 9 มีนาคม 2561

 

  • รายชื่อผู้ได้รับอนุมัติการขึ้นทะเบียน(ใบอนุญาตใหม่) >> goo.gl/z47baX
  • รายชื่อผู้ได้รับอนุมัติการต่อ/เปลี่ยนใบอนุญาต (ต่ออายุใบอนุญาตเดิม) >> goo.gl/eyJZCA

หมายเหตุ กลุ่มที่นำเข้าที่ประชุม 31 มกราคม 2561 บางส่วนได้ส่งไปแล้ว แต่มีบางส่วนที่การทำบัตรเกิดความผิดพลาดจึงต้องกลับมาแก้ใหม่ ซึ่งหากดำเนินการเสร็จแล้วจะแจ้งให้ทราบภายหลัง สำหรับกลุ่มที่นำเข้าที่ประชุม 9 มีนาคม 2561 กำลังดำเนินการจัดทำอยู่ค่ะ ส่วนที่ดำเนินการเสร็จแล้วจะจัดส่งไปก่อน ขอบพระคุณค่ะ

 

หากท่านยังมิได้รับใบอนุญาต และประสงค์จะขอหนังสือรับรองเพื่อแสดงว่าเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต กรุณาดาวน์โหลด แบบคำร้องทั่วไป (สวชส.6) >> https://goo.gl/E1wVuG ส่งมายังThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

เนื้อหา/ข้อมูล/บทความ